Logga in

Örebro universitet

Örebro universitet

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd och internationellt framstående forskning. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 anställda.
Antal helårsstudenter 8834
Hur länge har ni använt KronoX? Sedan 2009.
Använder ni central bokning? Nej
Bokar lärare lokaler själva? Bara i liten utsräckning.
Vad kan lärare göra själva i KronoX? Komplettera gjorda bokningar med momenttext.
Var är schemaläggningen organisatoriskt placerad? På varje institution.
Vilka funktioner använder ni i KronoX? Beställningsformuläret, aktivitetsmodul, webbklienten, appen, statistik och lärare redigerar momenttexter själva via webb.

Fler presentationer