Logga in

Mälardalens universitet

Mälardalens universitet

MDU är en av Sveriges större högskolor, med 14 000 studenter och 900 medarbetare. MDU kännetecknas av nära samarbeten med företag och offentlig sektor i regionen, vilket gör våra utbildningar attraktiva för studenter - och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden.
Antal helårsstudenter 7200
Hur länge har ni använt KronoX? 2010
Använder ni central bokning? Ja
Hur många bokare har ni centralt? 2
Bokar lärare lokaler själva? Nej
Vad kan lärare göra själva i KronoX? Lärarna kan ändra momenttexter.
Var är schemaläggningen organisatoriskt placerad? Campussektionen
Vilka funktioner använder ni i KronoX? Resursbokning, webbklienten, appen, statistik och lärare redigerar momenttexter själva via webb.
Övrig information som kan vara bra att veta. Vi har idag en lösning med excel-import för att få in schemaunderlag från lärarna utan att knappa in all info manuellt i KronoX. Utöver detta använder vi även debiteringsfunktionen i KronoX.

Fler presentationer