Logga in

Malmö universitet

Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer. Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.
Antal helårsstudenter 12000
Hur länge har ni använt KronoX? 2009
Använder ni central bokning? Ja
Hur många bokare har ni centralt? 3,7
Bokar lärare lokaler själva? Nej
Vad kan lärare göra själva i KronoX? De kan redigera momenttext.
Var är schemaläggningen organisatoriskt placerad? FS Facility Service under Byggnad och service.
Vilka funktioner använder ni i KronoX? Resursbokning, appen, statistik och lärare redigerar momenttexter själva via webb.
Övrig information som kan vara bra att veta. Vi använder debiteringsfunktionen inom KronoX.

Fler presentationer