Logga in

Om systemet

Oavsett vem du är och vilken roll du har i organisationen så förenklar KronoX din arbetsdag och ger dig fördelar som många andra schemaläggnings- och resursbokningsprogram saknar.
Varför välja KronoX?

Användarstyrd flexibilitet

KronoX är ett etablerat system för så väl avancerad schemaläggning som enklare lokal- och resursbokning via webb. Det är skapat för användning i universitets- och högskolevärlden, i nära samarbete med alla de professioner som berörs av systemet.

Användarna omfattar dels de som möter systemet dagligen och dels de som mest är intresserade av resultatet av övrigas arbete. I den första grupperingen återfinns studenter, lärare, tekniker, centralbokare och tentamensadministratörer. I den senare systemadministratörer, ekonomer, controllers och fastighetsförvaltare.

Systemet är utvecklat för att kunna anpassas till olika behov både inom enskilda lärosäten och mellan de olika medlemmarnas varierande arbetssätt och organisationsflöden.

KronoX utvecklas av ett konsortium som ägs av sina 11 medlemmar bland universitet och högskolor. Allt fokus ligger på att optimera nyttan för medlemmarna. Användarna styr utvecklingen genom bl.a. regelbundna användarträffar. All support ingår i medlemsavgiften. Det finns inget vinstintresse och konsortieformen garanterar insyn, inflytande och möjligheter att direkt påverka utvecklingen.

Att bli medlem kräver ingen upphandling.

Enkelt, kraftfullt och flexibelt

Resursfördelning , scheman och konstnadskontroll

Det finns nästan lika många olika professioner som har nytta av systemet som sätt det gör sig nyttigt på. Nedan hittar du ett par av de fördelar för respektive profession som våra medlemmar själva anser extra värdefulla.

Förenklar livet för studenter

KronoX gör det enkelt att oavsett var du befinner dig, via webben eller vår app (för iPhone och Android) lösa dina schemaproblem - från det mest självklara, att få ut ditt schema, till att boka grupprum och av-/anmäla dig till tentor.

Underlättar vardagen för lärare

Som lärare får du förstås också ut ditt schema med samma lätthet som dina studenter. Långt före kursstart har KronoX redan börjat förenkla din tillvaro. Kopiera upplägg för hela kurser, lägg beställningar till centrala schemaläggare eller boka helt på egen hand. Lista dina krav på lokaler och hjälpmedel och få förslag på lediga resurser för de tillfällen du vill boka. Slipp problem med dubbelbokade lokaler och bli påmind i tid före tentamenstillfället om när det är dags att lämna in provet.

Ger professionella schemaläggare ett genomtänkt stöd

Som professionell schemaläggare och centralbokare behöver du ett system som enkelt låter dig lägga schemat så som du behöver ha det, med stöd för att kunna undvika dubbelbokningar och möjlighet att kringgå dessa spärrar när verksamheten så kräver. Schemalägg enkelt på olika gruppnivåer utan att fundera över schemavisning för studenter då systemet hanterar det åt dig. Du handskas även smidigt med lärares önskemålsbokningar och får stöd av systemet för att hitta förslag på lediga resurser som uppfyller önskemålen, till lägsta möjliga kostnad. Systemet ger bara förslag, du bestämmer!

Förenklad administration för tentamensadministratörer

Minska dubbeladministrationen genom att du kan arbeta mot Ladok inne i KronoX och skapa både tentamenstillfällen, samt av-/anmäla studenter och hantera beviljat stöd så att du enkelt kan placera tentanderna på bästa möjliga sätt.

Låter ekonomer ägna sig åt annat än interndebitering

Spara tid och pengar med marknadens mest kompetenta och flexibla stöd för interndebitering med olika taxor baserade på tid på dygnet, veckodag och klassning av lokaler och hjälpmedel.

Ger fastighetsförvaltare bättre statistik och styrmedel

Tomma, outnyttjade lokaler kostar pengar. I synnerhet när andra lokaler är överbelagda. Analysera lokalutnyttjandegraden per lokal eller fastighet. Locka fler att boka lågutnyttjade tider genom att sänka hyror och stimulera ett bättre utnyttjande av befintliga resurser, istället för att dra på er ännu fler kostnader för externa lokaler.

Möjliggör för controllers att få en bättre överblick

Få en överblick över hyreskostnader för genomförda utbildningar (avser endast schemalagd arbetstid, inte övrig arbetstid för lärarkåren som t ex rättning, förberedelser mm) och använd underlaget för uppföljning av gjorda investeringar i t ex hjälpmedel och fast utrustning.

Lätt för systemadministratörer att integrera

Synkronisera med lätthet data från era kringsystem till KronoX för att slippa manuell administration av användarkonton, studenter, lärare, lokaler, hjälpmedel, kurser och program. Samkör KronoX med Ladok för tentamensadministration via LPW-tjänster och/eller integrera med er befintliga studentportal. Ta emot notifieringar från systemet för händelser till exempelvis växel-/passagesystem för automatisk hänvisning när lärare har undervisning och upplåsning av utrymmen för berörda lärare och studentgrupper.