Logga in

Användarträffar

Användarträffen syftar till kunskapsspridning mellan utvecklare och
användare samt att ge möjlighet för användarna att påverka KronoX
utveckling. Användargruppen har också i uppgift att vara ett forum för
frågor mellan styrelse och användare och mellan utvecklare och
användare.
26
maj
KronoX användarträff 2021
Välkomna till årets digitala användarträff!
Arkiv användarträffar