Logga in

Användarträffar

Användarträffen syftar till kunskapsspridning mellan utvecklare och
användare samt att ge möjlighet för användarna att påverka KronoX
utveckling. Användargruppen har också i uppgift att vara ett forum för
frågor mellan styrelse och användare och mellan utvecklare och
användare.
26
maj
KronoX användarträff 2021
Användarträff 2021 inställd! Ny digital träff planeras hösten 2021. Mer information kommer längre fram.
Arkiv användarträffar