Logga in

Användarträffar

Användarträffen syftar till kunskapsspridning mellan utvecklare och
användare samt att ge möjlighet för användarna att påverka KronoX
utveckling. Användargruppen har också i uppgift att vara ett forum för
frågor mellan styrelse och användare och mellan utvecklare och
användare.
19
apr
Användarträff Örebro universitet 2017
2017 års användarträff ägde rum 19-20 april på Örebro universitet.
Arkiv användarträffar