Logga in

Användarträffar

Användarträffen syftar till kunskapsspridning mellan utvecklare och
användare samt att ge möjlighet för användarna att påverka KronoX
utveckling. Användargruppen har också i uppgift att vara ett forum för
frågor mellan styrelse och användare och mellan utvecklare och
användare.

Årets användarträff kommer att ske den 27-28 april. Det kommer mer information längre fram.

27
apr
KronoX användarträff 2022
Användarträff 2022
Arkiv användarträffar