Logga in

Användarträffar

Användarträffen syftar till kunskapsspridning mellan utvecklare och
användare samt att ge möjlighet för användarna att påverka KronoX
utveckling. Användargruppen har också i uppgift att vara ett forum för
frågor mellan styrelse och användare och mellan utvecklare och
användare.
10
apr
Användarträff Malmö universitet 2019
2019 års användarträff Välkomna till årets användarträff i Malmö, Den 10-11 april
Arkiv användarträffar