Logga in

Användarträffar

Användarträffen syftar till kunskapsspridning mellan utvecklare och
användare samt att ge möjlighet för användarna att påverka KronoX
utveckling. Användargruppen har också i uppgift att vara ett forum för
frågor mellan styrelse och användare och mellan utvecklare och
användare.
06
apr
Användarträff Sveriges lantbruksuniversitet 2016
2016 års användarträff ägde rum 6-7 april på SLU i Uppsala.
Arkiv användarträffar