Logga in

Användarträffar

Användarträffen syftar till kunskapsspridning mellan utvecklare och
användare samt att ge möjlighet för användarna att påverka KronoX
utveckling. Användargruppen har också i uppgift att vara ett forum för
frågor mellan styrelse och användare och mellan utvecklare och
användare.

2023 Mälardalens universitet

19
apr
Användarträff 2023
2023 års Användarträff
Arkiv användarträffar