Logga in

Användarträffar

Användarträffen syftar till kunskapsspridning mellan utvecklare och
användare samt att ge möjlighet för användarna att påverka KronoX
utveckling. Användargruppen har också i uppgift att vara ett forum för
frågor mellan styrelse och användare och mellan utvecklare och
användare.
16
maj
Användarträff Ystad Saltsjöbad 2018
2018 års användarträff ägde rum 16-18 maj på Ystad Saltsjöbad
Arkiv användarträffar