Logga in

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har cirka 17 000 studenter och erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 400 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik.
Antal helårsstudenter 6174
Hur länge har ni använt KronoX? Sedan 2009.
Använder ni central bokning? Ja, delvis. Lärare har möjlighet att skicka in schemaunderlag till schemaläggare, men kan även lägga sina scheman själva om de vill det. Centrala schemaläggare hanterar ca 10% av högskolans schemaläggning.
Hur många bokare har ni centralt? En central schemaläggare på deltid, samt tre tentamenssamordnare.
Bokar lärare lokaler själva? Ja, de flesta lärare schemalägger samt bokar möteslokaler och andra resurser.
Var är schemaläggningen organisatoriskt placerad? Avdelningen för utbildningsstöd, som tillhör den centrala administrationen.
Vilka funktioner använder ni i KronoX? Resursbokning för studenter och personal (grupprum, lånecyklar, högskolans bilar, ståbord för konferenser med mera), schemaläggning, tentamensmodulen, debitering av lokalkostnader samt statistikverktyget.

Fler presentationer