Logga in

De fem demoklippen för aktivitetsmodulen

En introduktion till passplanering och bemanningsplanering
En genomgång av lokals möblering och placeringsregler för olika aktivitetstillfällestyper
Tidiga (före senaste remissen) och därmed lite bristfälliga skisser på vakt- och stödplanering
Demo av frivillig påfyllnad av bemanningspoolen
En demo av nya planeringsdialogen och dess kopplingar till övriga dialoger

Åter till sidan för prototyper och demoklipp.