Logga in

Våga släpp taget!

Schemaläggning för högre utbildning! Satsa på framtidens schemaläggningssystem! KronoX är ett heltäckande system för såväl avancerad schemaläggning som enklare lokal- och resursbokning via webb och app. Det är anpassat för universitet och högskolor och styrs av medlemmarna med användarna i fokus.

KronoX är skapat för användning i universitets- och högskolevärlden och utvecklas kontinuerligt i nära samarbete med användare och professionella schemaläggare. KronoX ägs av medlemmarna i form av ett konsortium.

Oöverträffad flexibilitet

KronoX har stora möjligheter att integreras med lärosätenas övriga datasystem, som till exempel kursdatabas och fastighetssystem. KronoX erbjuder möjlighet att anpassa systemet efter lärosätenas behov när det gäller databas, utseende och arbetssätt.

KronoX tillgodoser vitt skilda behov

KronoX erbjuder allt från enkel schemasökning eller bokning av grupprum till komplex och avancerad schemaläggning. Studenter, lärare och erfarna schemaläggare får sina behov tillgodosedda.

  • Synkronisering med externa kalendrar för lärare och studenter (ICAL)
  • Anpassningsbar kollisionskontroll för den professionella schemaläggaren.
  • Anpassning av schemavyn.
  • Möjlighet för till exempel studenter att själva boka grupprum via webb eller app.
  • Schemaläggningsassistent på webben (möjligt att skapa schemaunderlag som överförs in i systemet)

Övergripande information

Systemet ger överblick över lokalnyttjandet både på kursnivå och på lokalnivå. Det ger bra underlag för uttag av statistik och för planering av lärsosätenas lokalförsörjning.

Debiteringsfunktion

KronoX möjliggör för lärosäten att individuellt sätta priser på lokalanvändningen. Systemet levererar tydliga debiteringsunderlag för fakturering. Möjlighet till tidsintervall i debitering finns att tillgå.